Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/moadim.co/public_html/wp-content/themes/Avada/includes/avadaredux/avadaredux-framework/AvadaReduxCore/inc/class.avadaredux_filesystem.php on line 29
שיעורים כללים – עמוד 3 – מועדי ישראל האדם ומה שביניהם- הרב אדם סיני – קבלה
  moadei_Banner

שיעורים כללים

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תכז-א'תכח

שאלות חזרה חלק יד א'תכז-א'תכב 1. מדוע שערות של תיקון י' וי''א אינן צומחות על הלחי התחתון אלא בגרון? 2. מדוע תיקון הי' וי''א יוצאים יחד? 3. הסבר מהו הדר גאונו ומה משוייך לתיקון הי' ומה לי''א? 4. כיצד נקראים תיקון הי' וי''א בתורה וכיצד נקראים במיכה ומה ההסבר של כל אחד מהשמות? 5. כיצד [...]

By | אפריל 29th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נח-ס (למתקדמים)

שאלות חזרה ויצא נח-ס 1. מדוע יעקב הציע לעבוד שבע שנים ולא פחות בשביל רחל? 2. הסבר את הקשר בין יובל ללאה ובין שמיטה לרחל ואת היחס ביניהן. 3. מדוע הסדר הוא שעובד בשביל רחל באופן גלוי אך את התמורה מקבל בנסתר בלאה, ולאחר מכן צריך לעבוד שוב בשביל רחל. יוצא לכאורה שעבד פעמיים בשביל [...]

By | אפריל 29th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נח-ס (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | אפריל 29th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נב-נד (למתקדמים)

שאלות חזרה ויצא נב-נד 1. מי הם הנקראים שומרי משפט? 2. מדוע עסק התורה מציל ממות? והפוך המתרפה מתורה מזמין עליו מוות רוחני? 3. הסבר את הפסוק "התרפית ביום צרה צר כחכה". 4. מה ההבדל בין שליטת הגוף לשליטת הנשמה וכיצד זה קשור לימין ושמאל? 5. מדוע לא די בשליטת הימין הנותן חיים וחייב כדי [...]

By | אפריל 28th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תכה-א'תכו

שאלות חזרה 1. מהו החומר של התיקון ה- 9 ואיזה תיקון דומה לו? ולמרות הדמיון שונה ממנו בח' התיקונים הראשונים של מו''ס? 2. מדוע נקרא מצולות ים? על מה זה בא להצביע? 3. במה נכנעים בעלי הדין התובעים דין מנשמות דצ''א? 4. מדוע המיתוק שבתיקון הט' חשוב יותר ממיתוק שנעשה בתיקון הב'? 5. על מה [...]

By | אפריל 28th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נה-נז (למתקדמים)

שאלות חזרה- זהר ויצא עמ' נה-נז 1. הסבר ב' טעמים מהו בכל עת יכול לעשות האדם צדקה וכיצד זה קשור לדרכי התורה? 2. מדוע מי שיוצא מארץ ישראל נמנעות הברכות ממנו ומהעולם? 3. כיצד יודע האדם שנזדמנה לו אשתו הן מבחינה פנימית והן מבחינה חיצונית? 4. כיצד נסביר את הסתירה בפסוקים שמחד יעקב נשא רגליו [...]

By | אפריל 28th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נה-נז (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | אפריל 28th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

HadafHayomi Zohar VaYezze p52 54start wmv

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | אפריל 27th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תכג-א'תכד

שאלות חזרה חלק יג א'תכג-א'תכד 1. אילו ג' בחינות יש באלו השערות ומה ההגבלה שלהן על הפרצופים הפנימיים? 2. מדוע לא ניתן שיצאו שערות המתקנות באופן ישיר את בחינת הגלגלתא דשערות? 3. מדוע תיקוני הדיקנא יצאו בסדר הפוך, בתחתונים למעלה והעליונים למטה? בשונה מסדר הפרצופים. 4. כיצד נקרא התיקון התשיעי ועל מה מצביע שמו? "הסולם"- [...]

By | אפריל 27th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – מט-נא (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | אפריל 26th, 2015|שיעורים כללים|0 Comments